No / 17th March, 2018 / Aktualitātes / Off

Publikācijai tiek gatavota grāmata “Kārļu muiža. Laiki un likteņi”, kas tapusi kā veltījums Kārļu muižas cilvēkiem trijos gadsimtos. Tā iecerēta kā stāsts par likteņiem, ko radījusi pašu vēlme un griba, kā arī likteņiem, kam vajadzēja pakļauties lielvaru politiskajām interesēm un ekonomiskajām kataklizmām, bet visbiežāk tos veidoja apstākļu mijiedarbība.

Īpašnieku saimnieciskā darbība, politiskā karjera, veiksmes vai neveiksmes veicināja muižas ansambļa uzplaukumu, stagnāciju vai pagrimumu. Laimīgi un nelaimīgi likteņi… Ieskatoties vēsturē, vairākkārt rodam apliecinājumu materiālo vērtību īslaicīgumam un nenoturībai.

Grāmata par Kārļu muižas saimniecību, centra ansambļa izveidi un attīstību.  Notikumi Kārļos bija cieši saistīti ar pārējās Vidzemes vēstures gaitu, nereti te sajuta politiskās un ekonomiskās varas rezonansi; arī par būs lasāms izdevumā.

Grāmata ir akadēmisks pētījums ar interesantām vēsturiskā fona detaļām, literatūras uzskaitījumu un atsaucēm uz daudziem avotiem.  Grāmatas autori ir Pārsla Pētersone un Jānis Stepiņš. Grāmata lasītājiem būs pieejama šā gada vasaras sākumā.