Muzejs atrodas 6 km attāluma no viesnīcas “Kārļamuiža”. Tas ir Baltijā pirmais arheloģiskais brīvdabas muzejs. Muzejā var apskatīt mājokļus, kādos dzīvojuši mūsu senči pirms tūktoš gadiem. Seno latgaļu 9. gs. dzīvesvietas rekonstrukcijas pamatā ir arheoloģiskajos izrakumos atrasto koka celtņu paliekas un senlietas. Arheoloģiskos izrakumus 20.gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vadīja arhelogs Jānis Apals. Izrakumu gaitā atsedza un izpētīja turpat pusotra simta dažādu koka celtņu palieku, atrada ap 3500 senlietu un vairāk nekā 100 veselu vai saplēstu māla trauku. 

Āraišu ezerpils

Āraišu arheoloģiskais brīvdabas muzejsLabā saglabātība ļāva noskaidrot gan atsevišķu celtņu, gan visas ezerpils plānojumu, konstruktīvos risinājumus un arī tuvoties seno iedzīvotāju dzīvesveida izpratnei. Āraišu ezerpils rekonstrukcijai ir augsta vēsturiskās ticamības pakāpe un izcila kultūrvēsturiska nozīme visā Ziemeļeiropas reģionā.

Āraišu ezerpils bijusi pastāvīgi apdzīvota nocietināta dzīvesvieta, kas aizsardzības nolūkā celta uz mazas, pārplūstošas saliņas. Apbūvi no ārpuses apjoza aizsargceltnes, bet uz krastu veda virs akmeņaina sēkļa ierīkotā uzeja. Vienlaicīgi Āraišu ezerpilī dzīvoja apmēram 70 – 90 cilvēku. Ezerpils iemītnieki nodarbojušies galvenokārt ar zemkopību, lopkopību, meža dravniecību, amatniecību un tirdzniecību. Nozīmīgu vietu viņu dzīvē ieņēma arī zveja un medības. Uzturs bija daudzveidīgs – graudaugi, rāceņi, gaļa, piens, medījumi un zivis. Matus sukāja ar kaula ķemmēm un saru susekļiem, bet drēbes mazgāja, velējot ar koka vālēm.

Ezerpils kāda ienaidnieka uzbrukuma rezultātā tika pilnīgi nodedzināta un pēc tam pamesta. Tās paliekas nokļuva zem ūdens gan būves pamatu nosēšanās, gan ezera līmeņa celšanās dēļ.

Blakus Āraišu ezerpilij atrodas Āraišu pilsdrupas (14-17.gs.) un akmens laikmeta un bronzas laikmeta apmetņu rekonstrukcijas. Teksts sastādīts izmantojot izcilā arheologa Jāņa Apala darbus. Papildus informāciju skatiet: http://www.vidzemesmuzeji.lv/araisi/page/?cat=2

Darba laiks

Darba laiks vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31.oktobrim):

  • Pirmdiena – Svētdiena no 09:00 – 19:00

Darba laiks ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31.martam):

  • Trešdiena – Svētdiena no 09:00 – 16:00

Ieejas maksa

  • Pieaugušajiem – €2,00 
  • Studentiem, pensionāriem, skolēniem – €1,00
  • Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 jaunieši (7-18g.v.) – €4,00
  • Bērniem līdz 7 g.v. – bezmaksas.

Gida pakalpojumi (ekskursija 1h garumā)

  • grupām latviešu valodā – €8,00
  • grupām svešvalodās – €16,00

Iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar elektroniskajām maksājumu kartēm!

Kontakti

Kase, tūrisma informācijas punkts: +371 25669935
Programmas, pasākumi: +371 25665528
Vadītāja:+37128002237

e-pasts: ezerpils@amatasnovads.lv

Ap 1225.gadu celta Āraišu baznīca. Baznīcas interjerā ir galvenokārt 17. gs. galdniecības darinājumi (soli, kancele).

Āraišu vējdzirnavas

Āraišu vējdzirnavas pieskaitāmas 19. gs. celtajām holandiešu tipa vējdzirnavām. Atjaunotas 20. gs. 80. gados. Apmeklētāji var aplūkot restaurēto dzirnavu iekārtu un izsekot graudu pārtapšanai miltos. Tās var apskatīt ar blakus dzīvojošo saimnieku laipnu atļauju.

GPS koordinātes

Decimālgrādos (WGS84)  GPS
Platums Garums Platums  Garums
57.24983 25.28032 N 57 14.990 E 25 16.819