Ainavu parks

Ainavu parks. Skaistā apkārtne ar krāšņajiem Amatas krastiem jau no 18. gadsimta beigām ir kļuvusi par iemīļotu apmeklējuma vietu ceļotājiem. Atbilstoši sava laika modes prasībām 19. gs., Kārļumuižā tika izveidots brīva plānojuma muižas ainavu parks, kas aptvēra vairākus labiekārtotus meža nogabalus no Kārļumuižas centra līdz pat Amatai.  Ainavu parks iekļauj senlejas lielākos devona perioda iežu atsegumus un kraujas. Mūsdienās saglabājusies daļa no parka dendroloģiskajiem stādījumiem un takām. Ir iepējams izstaigāt vecā parka takas, kā arī aplūkot iespaidīgas kraujas un iežu atsegumus gar Amatu. Teritorijas labiekārtošana un sakopšana turpinās.

Ainavu krauja ir parka nozīmīgākais dabas objekts. Tā atrodas Amatas krastā, apm. 1 km attālumā no “Kārļamuižas” , iepretī Kārļu zivjaudzētavai (bij., Kārļumuižas ūdensdzirnavām), starp Ainavu un Klintsleju mājām. Ainavu krauja ir 45 m augsta, vairāk nekā 500 m gara upes krasta krauja, kurā atrodami trīs atsegumi – Bizenes iezis, Ainavu iezis un Ērgļu klints. Tie ir vieni no augstākajiem iežu atsegumiem Latvijā. Krauja ir valsts aizsardzībā esošs ģeoloģiskais piemineklis. No kraujas paveras iespaidīga ainava uz Amatas senleju. Virs Ainavu kraujas, gar Amatas labo krastu aizvijas Amatas taka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.